måndag 22 december 2014

Oljepriset och Game Theory

Inom Spelteori eller Game Theory är fångarnas dilemma ett välkänt problem. Situationen är följande, två personer har gripits för ett brott och dom ska nu förhöras enskilt där ingen vet om den andra kommer att snacka(dvs ge upp sin polare) eller hålla tyst. Payoff-matrisen kan se ut så här.
Som vi kan se så tjänar dom tillsammans mest på att hålla tyst och till en början kan det verka vara det logiskt självklara valet. Men är det verkligen så?

Låt oss fundera över Player 1's beslutsalternativ. Om P1 tror att P2 kommer snacka, kan P1 välja mellan att också snacka (-6) eller vara tyst (-10). Snacka är alltså det logiska.

Om P1 istället litar på att P2 är tyst då? Då kan P1 välja att snacka (0) eller att hålla tyst (-2).
Snacka är igen det logiska alternativet. 

Samma sak gäller för Player 2, bara omvänt. Det betyder alltså att båda har incitament att alltid snacka och därför kommer utfallet att alltid vara det samma, dom snackar och får ett sämre utfall än om de håller tyst. Detta kallas Nash-jämvikt och innebär att man inte ensamt kan förbättra sitt utfall utan att den andre spelaren också byter val. Tänk höger/vänster-trafik, ensam har du ingen nytta av att byta, såvida inte andra bilar också byter. 

Vad har då detta med oljepriset att göra? 

Tillsammans finns en avvägning mellan produktionsmängd och pris. Högre mängd, lägre pris. Lägre mängd, Högre pris. Alla oljeproducenter skulle tillsammans tjäna mest på att sänka produktionen och få upp priset. Ett enskilt land är pristagare och kan inte själv påverka priset, alla producenter tillsammans är dock prissättare, dvs deras mängd påverkar priset. (förenklat, vissa stora producenter har såklart påverkan på priset)

Om P1 och P2 kommer överens om att hålla tyst, kan den enskilda spelaren enkelt förbättra sitt läge genom att bryta pakten och snacka(får 0 istället för -2). Samma gäller för oljeproducenterna, även om de tillsammans bestämmer sig för att sänka produktionen kan varje enskilt land förbättra sin payoff genom att producera mera. Därför är det extremt svårt för en kartell att överleva. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar